hóa chất thuốc lưu hành

제약물류
Theo tiêu chuẩn của GMP đầu tiên trong nước, công ty sản xuất cho phép sản xuất mạng xã hội. là thiết bị hàng hóa tự động AGV, Vial tuần tự, Vial máy xả, Auto Loader, Conveyor system Chúng tôi sẽ phát triển nó lên công ty dượcNgoài ra, chúng tôi đang nỗ lực không ngừng với mục tiêu phát triển hệ thống vật liệu tự động hóa trong nước

Vial Conveyor

giữa các trang bị Vial vị trí thứ hai hàng 1 hoặc hàng 2 thiết bị di chuyển tự động

Vial Conveyor
Vial Conveyor
  • vật vận chuyển : Vial Bottle
  • lượng gửi trả lại : 300ea/Min
  • tiêu chuẩn môi trường sử dụng : GMP, Grade A
  • nơi sử dụng chính : Vial nhà máy / công ty dược phẩm