hóa chất thuốc lưu hành

제약물류
Theo tiêu chuẩn của GMP đầu tiên trong nước, công ty sản xuất cho phép sản xuất mạng xã hội. là thiết bị hàng hóa tự động AGV, Vial tuần tự, Vial máy xả, Auto Loader, Conveyor system Chúng tôi sẽ phát triển nó lên công ty dượcNgoài ra, chúng tôi đang nỗ lực không ngừng với mục tiêu phát triển hệ thống vật liệu tự động hóa trong nước

Vial máy xả

được thải ra Vial vị trí thứ hai Thiết bị sắp hàng loạt thải ra

Vial Auto Align UnLoader [Vial máy xả]
Vial Auto Align UnLoader [Vial máy xả]
  • vật vận chuyển : Vial Bottle
  • lượng gửi trả lại : 200ea/Min
  • tiêu chuẩn môi trường sử dụng : GMP, Grade A
  • nơi sử dụng chính : Vial nhà máy / công ty dược phẩm