LCD/OLED Sự lưu hành

LCD/OLED물류
LCD/OLED sản xuất Line Glass Cassette, Mask thiết bị tự động hóa vật liệu Rackmaster, OHS/OHCV, Stocker, AGV Đang giao hàng. Đang tự phát triển phần mềm softenergy để quản lý lưu động toàn bộ lưu lượng nước, lượng bán nguyệt Simulation, Stocker luồng khí Simulation, Rackmater Robot Thông qua việc phân tích ứng Đang thu thập độ tin cậy.

RACK MASTER

LCD, OLED Fab nội dung chính thức Glass Cassette/Mask Case/Mask Hệ thống Syu với mục đích quản lý hàng tồn kho, kiểm soát nguồn nước và xuất khẩu/sự quay lại

RACK MASTER
RACK MASTER
  • Load trọng lượng : Max 1,500kg(User Order)
  • chạy tốc độ : 3.5m/s
  • tăng giảm tốc độ : 0.75m/s
  • Fork tốc độ : ≤ 11s
  • chạy độ chính xác : ±1mm
  • Fork độ chính xác : ±1mm
  • vật vận chuyển : LCD/OLED Cassette, Mask case, Mask
  • POWER : Contactless Power Supply
  • Clean Class : Class10@0.1㎛
  • nơi sử dụng chính : LCD/OLED sự sản xuất Line