AGV

AGV
AGV là một chiếc xe điện không người lái chở hàng tự động theo nhiều cách khác nhau. Đặc điểm của ZENXV là tự phát triển các hệ thống SIECE cho các công ty. AGravity và Solar Emotion Nó đang được sử dụng tự phát triển và áp dụng, tự mình phát triển và tối ưu hóa con suốt con đường điều khiển động cơ diesel sinh động. Chúng tôi không dựa vào các thành phần chủ yếu và phần mềm bên ngoài mà đang liên tục phát triển nội địa/ tự phát triển.

Tôi sẽ AGV

được sử dụng cho các mục đích tự động chuyển nhượng các đồ gia truyền có kích thước nhỏ và không cần độ chính xác cao.
vật trả lại : Di chuyển phụ tùng xe hơi, Đang suy giảm Pallet, Đang suy giảm BOX cây mây

Tray hoàn trả lại AGV
Tray hoàn trả lại AGV
 • Loading/Unloading : Roller Conveyor
 • Align độ chính xác : ±10mm
 • Load trọng lượng : 100kg (User Order)
 • tốc độ : 0.6m/s (User Order)
 • vật vận chuyển : Đang suy giảm BOX & Pallet
bảng cân đối tài sản AGV
bảng cân đối tài sản AGV
 • Loading/Unloading : Grip & Corn Docking
 • Align độ chính xác : ±10mm
 • Load trọng lượng : 100kg (User Order)
 • tốc độ : 0.6m/s (User Order)
 • vật vận chuyển : xe phụ tùng
bảng cân đối tài sản AGV
bảng cân đối tài sản AGV
 • Loading/Unloading : Grip & Corn Docking
 • Align độ chính xác : ±10mm
 • Load trọng lượng : 100kg (User Order)
 • tốc độ : 0.6m/s (User Order)
 • vật vận chuyển : xe phụ tùng