AGV

AGV
AGV là một chiếc xe điện không người lái chở hàng tự động theo nhiều cách khác nhau. Đặc điểm của ZENXV là tự phát triển các hệ thống SIECE cho các công ty. AGravity và Solar Emotion Nó đang được sử dụng tự phát triển và áp dụng, tự mình phát triển và tối ưu hóa con suốt con đường điều khiển động cơ diesel sinh động. Chúng tôi không dựa vào các thành phần chủ yếu và phần mềm bên ngoài mà đang liên tục phát triển nội địa/ tự phát triển.

Clean AGV

Được sử dụng với mục đích chuyển nhượng chất bán dẫn, LCD, chất bán dẫn tự động sản xuất dầu khí
vật trả lại : 200mm CST, 300mm Foup, CF/TFT MASK & Case, CF/TFT Glass, Crate Glass, Vial

Clean AGV
LCD/OLED Bare Mask AGV
LCD/OLED Bare Mask AGV
 • Loading/Unloading : đa chức vụ rô-bốt
 • Align độ chính xác : 1mm
 • Load trọng lượng : 200kg (User Order)
 • tốc độ : 1m/s (User Order)
 • vật vận chuyển : LCD/OLED MASK Cassette
 • nơi sử dụng chính : LCD/OLED sự sản xuất Line (Class 1)
LCD/OLED Cassette AGV
LCD/OLED Cassette AGV
 • Loading/Unloading : Clean Conveyor
 • Align độ chính xác : ±10mm
 • Load trọng lượng : 100kg (User Order)
 • tốc độ : 1m/s (User Order)
 • vật vận chuyển : LCD/OLED Glass Cassette
 • nơi sử dụng chính : LCD/OLED sự sản xuất Line (Class 100)
LCD/OLED CF Mask AGV
LCD/OLED CF Mask AGV
 • Loading/Unloading : tính quyết đoán đường trượt rô-bốt
 • Align độ chính xác : 1mm
 • Load trọng lượng : 180kg (User Order)
 • tốc độ : 0.8m/s (User Order)
 • vật vận chuyển : LCD CF Mask case và Clean Room Đồ vận chuyển tự động
 • nơi sử dụng chính : LCD/OLED Mask Line
LCD/OLED Crate AGV
LCD/OLED Crate AGV
 • Loading/Unloading : Clean Conveyor
 • Align độ chính xác : ±10mm
 • Load trọng lượng : 3,000kg (User Order)
 • tốc độ : 1.3m/s (User Order)
 • vật vận chuyển : Thùng kính và pallet trong phòng sạch
 • nơi sử dụng chính : Nhà máy sản xuất kính LCD / OLED,
  Dây chuyền sản xuất LCD / OLED
LCD/OLED TFT Mask AGV
LCD/OLED TFT Mask AGV
 • Loading/Unloading : tính quyết đoán đường trượt rô-bốt
 • Align độ chính xác : 1mm
 • Load trọng lượng : 60kg (User Order)
 • tốc độ : 0.8m/s (User Order)
 • vật vận chuyển : LCD CF Mask case và Clean Room Đồ vận
  chuyển tự động
 • nơi sử dụng chính : LCD/OLED Mask Line
bán dẫn AGV
bán dẫn AGV
 • Loading/Unloading : 6trục Robot
 • Align độ chính xác : ±1mm
 • Load trọng lượng : 10kg (User Order)
 • tốc độ : 1m/s (User Order)
 • vật vận chuyển : 200mm Cassette, 300mm Foup
 • nơi sử dụng chính : 200mm, 300mm bán dẫn Wei sự sản
  xuất Line (Class 100)
y dược Vial AGV
y dược Vial AGV
 • Loading/Unloading : tính quyết đoán đường trượt rô-bốt
 • Align độ chính xác : 1mm
 • Load trọng lượng : 60kg (User Order)
 • tốc độ : 1.3m/s (User Order)
 • vật vận chuyển : Vial sự vận chuyển y dược
 • nơi sử dụng chính : Vial nhà máy